Dodávky trafostanic a vedení , instalace a řídící systémy
Projektování, montáže, revize a servis 
Tel. 724 152 849

Profil

Firma Banar, s. r. o. působí na trhu od roku 2002, avšak její pracovníci mají rozsáhlé zkušenosti 
a praxi v oboru delší nežli 20 let, disponuje autorizovanými inženýry dle legislativy EU pro všechny   rozhodující činnosti.


 
Je připravena zajistit veškeré práce:

     
-  ve fázi přípravy projektů (studie proveditelnosti, záměr stavby, Basic Design)
-  realizace projektů (realizační dokumentace, výběr a nákup vhodných komponent,montáž)
-  uvedení zařízení do provozu  (potřebné zkoušky a měření)
-  revize zařízení, vypracování provozní dokumentace).

Naše firma má dostatek kvalifikovaných pracovníků pro obchodní a technické zajištění projektů a dále disponuje i montážní skupinou, kterou  je možno, v závislosti na rozsahu díla, posílit o další  pracovníky osvědčených a dlouhodobě spolupracujících firem.

 skrinVN01 110kV cu_paralel
Vytvořeno službou Banar.eu